Algemene Voorwaarden

Door ‘akkoord’ aan te klikken;
erken ik dat de spelling en inhoud van mijn ontwerp correct zijn en dat deze afgedrukt worden zoals ik deze heb ingevoerd. Maakjeeigenkrant.nl is derhalve niet verantwoordelijk voor eventuele spelfouten, het verkeerd afbreken of wegvallen van teksten;

Ik ben tevreden over de lay-out van het document en ik begrijp dat mijn te ontvangen geprinte

krant licht kan afwijken van de weergave gezien deze beïnvloed kan zijn door verschillende browsers. Tevens erken ik dat ik geen wijzigingen aan kan (laten) brengen na het plaatsen van mijn bestelling;

Ik begrijp dat Maakjeeigenkrant.nl niet verantwoordelijk is voor eventuele vertragingen van leveringen die per post verzonden zijn;

Ik begrijp dat door het kranten papier de kwaliteit, scherpte en kleuren van foto’s en teksten kunnen afnemen;

Maakjeeigenkrant.nl heeft geen recht om verhalen en foto’s die door gebruiker zijn ingevoerd te gebruiken zonder overleg;

Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud;

Maakjeeigenkrant.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de krant als deze bewerkt is en kan niet aansprakelijk gesteld worden als derden hier problemen mee hebben.

Maakjeeigenkrant.nl zal alle in redelijkheid van haar te verwachten producten leveren volgens vermelde specificaties.

Hierbij zal maakjeeigenkrant.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het behandelen en produceren van de kranten/producten.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan foutief ingevoerde gegevens of onkundig gebruik van de site.

De website is met de groots mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het mogelijk dat de kwaliteit van de foto's/ afbeeldingen iets kan afwijken van de getoonde opmaak.

Foto's/ afbeeldingen, teksten, kleuren, lay-out, contrast, helderheid e.d. kunnen afwijken van de bestelde/geleverde krant(en)/product(en).

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleed aan informatie, producten en diensten aangeboden door maakjeeigenkrant.nl. Gebruiker dient zelf te bepalen of maakjeeigenkrant.nl geschikt is voor een bepaald doel, toepassing, gebeurtenis of anderszins.

maakjeeigenkrant.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, die het gevolg is van gebruik van informatie, teksten, foto’s/ afbeeldingen dan wel producten of Diensten, die door middel van de site maakjeeigenkrant.nl is/zijn verkregen.

Gebruik is alleen toegestaan indien je handelt volgens de auteurswet. Alle standaard teksten en foto's van maakjeeigenkrant.nl zijn eigendom van maakjeeigenkrant.nl en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor het maken van je eigen krant. Het maken en plaatsen van eigen foto's en teksten dient te gebeuren met inachtneming van de wet- en regelgeving.